Tak, możesz odroczyć termin spłacania pożyczki, a dokładny czas jest ustalany indywidualnie w kontakcie z Bankiem.