Poza wypełnieniem wniosku potrzebny jest aktualny dokument tożsamości (akceptowany przez Bank) oraz zaświadczenie o źródle i wysokości dochodu.