Płatność za szkolenie Web Developer, Web Developer Plus, Java Developer oraz Java Developer plus możesz rozłożyć na 10, 20, 30 albo 40 rat 0%. 

Płatność za szkolenie FrontEnd: React 10 albo 20 rat. 


W każdym przypadku możesz również wybrać dowolną liczbę rat od 1 do 50, jednak wtedy bank naliczy dodatkowe odsetki.