Podstawowym warunkiem umorzenia (20%) jest ukończenie szkolenia oraz przesłania stosownego dokumentu potwierdzającego do Operatora pożyczki w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy.


Umorzenie polega na proporcjonalnym skróceniu okresu kredytowania (umorzenie rat odpowiadających wartości kwotowej umorzenia). 

Istnieje szansa na uzyskanie dodatkowych 5% umorzenia (w sumie 25%), w przypadku spełnienia jednego z poniższych warunków:


a) Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

b) Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.