Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, które mają zdolność do spłaty pożyczki (od ok. 300 złotych miesięcznie).


Nie ma znaczenia dokładne miejsce zamieszkania, status na rynku pracy (np. bezrobotny, na urlopie wychowawczym), forma zatrudnienia, wiek, płeć czy wykształcenie.