Z pożyczki na kształcenie możesz skorzystać w przypadku każdego z naszych szkoleń.


Aktualna lista edycji, o które możesz wnioskować (biorąc pod uwagę czas rozpatrywania wniosku) znajduje się w formularzu.