Jest to  kurs zawierający ten sam zakres materiału co Web Developer, jednak dodatkowo
 rozszerzony o trzy projekty, z których każdy trwa 4 tygodnie :


  • Projekt samodzielny - Korzystając ze zdobytej wiedzy, napiszesz prostą grę obsługiwaną za pomocą klawiatury

  • Projekt grupowy -Wspólnie z grupą innych kursantów wymyślisz i stworzysz aplikację umożliwiającą zarządzanie np. samochodami w wypożyczalni (rezerwacje, wypożyczenia, obliczanie cen). Nad projektem będzie czuwał doświadczony Project Manager 

  • Praca Dyplomowa - Samodzielnie zaprojektujesz  i napiszesz aplikację wykorzystującą technologię związaną z Javą i bazami danych. Np. sklep internetowy gdzie Twoja aplikacja będzie umożliwiała prezentację oferty i zakupy.