Nie, jeżeli tylko przedstawisz nam dokument potwierdzający, że firma będąca nabywcą działa za granicą.