Bez Twojego zaangażowania się nie uda - ostatecznie to Ty składasz podpis na umowie :).