Pod koniec kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenie o jego odbyciu.

Aby je uzyskać musisz mieć zaliczone co najmniej 15 modułów.

Na zaświadczeniu wyszczególniamy technologie, które poznałeś/-aś


Prosimy o wypełnienie: https://goo.gl/forms/wdvMZJZcnDsHCpPk1 
Na podstawie wypełnionego formularza zostanie do Ciebie przesłane zaświadczenie w formacie .pdf