Jeżeli przesyłasz wykonaną pracę do sprawdzenia i następnie dokonujesz w niej zmian (przed akceptacją/ zgłoszeniem uwag przez mentora), aby zostały one uwzględnione w procesie rewizji należy, użyć ponownie opcji wysyłki do sprawdzenia.

Mentor nie widzi bez ponownego przesłania z Twojej strony zmian w zadaniu.