W ramach kursu JAVA Developer nie wystawiamy certyfikatu. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie wg. wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.