W takiej sytuacji konto użytkownika jest blokowane 7. dnia miesiąca, za który miała wpłynąć płatność.


Po zapłaceniu zaległej raty dostęp do konta zostaje przywrócony i można kontynuować naukę od momentu, w którym została przerwana.


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, zobacz nagranie: