Nie jest to wymagane, ale znajomość JavaScriptu jest wysoko ceniona u pracodawców.