Mentor przygotuje dodatkowe zadania lub przygotuje dodatkowe materiały do nauki.


Moduły szkolenia są udostępniane co tydzień.Jeżeli pewna partia materiału okaże się zbyt łatwa, to z racji tego, że współpracujesz z indywidualnym mentorem, który widzi twoje postępy, może przygotować dodatkowe zadania do realizacji lub wskazać materiały dodatkowe lub jeszcze inną technologię, która nie znajduje się na liście technologii w standardowym przebiegu bootcampu. W tej sprawie zawsze kontaktuj się ze swoim mentorem.


Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, obejrzyj nagranie: