Bootcamp to nie tylko materiały szkoleniowe, ale głównie zadania i projekty. Szacujemy, że kursant powinien poświęcić 15-20 godzin tygodniowo na naukę.


To czas wystarczający, aby w dostatecznym stopniu opanować materiał naszych szkoleń i wykonać wszystkie zadania praktyczne. Wyjątkiem jest Pakiet Pierwsza Praca - jeżeli z niego skorzystasz, musisz wykonać dodatkowe zadania związane z szukaniem pracy w IT (ok. 10 godzin w skali miesiąca, czyli 2-3 godziny tygodniowo).


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wymaganym zaangażowaniu na szkoleniu, obejrzyj nagranie: