Mentorzy mają swoje dyżury siedem dni w tygodniu w godzinach  9-22.
Średni czas reakcji mentorów to ok. 13 minut, zależny jest od zadania, które wykonujesz.


W innych godzinach możesz otrzymać odpowiedź w zależności od dostępności Mentorów. Zdarzają się przypadki, w których nasi kursanci i Mentorzy są dostępni na czacie w późnych godzinach wieczornych, a nawet nocnych, ale wtedy nie gwarantujemy, że otrzymasz odpowiedź natychmiast.