Tylko zaksięgowana płatność gwarantuje miejsce na bootcampie.


Gwarantem miejsca na bootcampie jest jego zakup przez stronę https://kodilla.com/pl, dotyczy to wszystkich osób kupujących szkolenie z własnych środków, również na raty. Wyjątkiem jest zakup szkolenia za pośrednictwem instytucji, która je dofinansowuje. Wtedy w czasie trwania całego procesu (składanie wniosku, opiniowanie, wydanie decyzji instytucji, itp.) miejsce na bootcampie jest zarezerwowane dla osoby korzystającej z dofinansowania.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rezerwacji miejsca na bootcampie, obejrzyj poniższe nagranie: