Oprócz nauki programowania, Pakiet Pierwsza Praca w IT zawiera dodatkowe usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz rozszerzony dostęp do Doradcy ds. HR.


W ramach Pakietu Pierwsza Praca w IT oferujemy:

  • indywidualnie dobraną ścieżkę kariery,

  • dodatkowe zadania do portfolio,

  • próbną rozmowę rekrutacyjną,

  • kontrolę postępów (feedback),

  • przesłanie CV do 3 rekruterów z określonego miasta,

  • zaproszenie na 3 rozmowy kwalifikacyjne,

  • rozszerzony dostęp do Doradcy ds. HR. 


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Pakiecie Pierwsza Praca w IT, obejrzyj poniższe nagranie: